De financiële kant van het verhaal

Als mantelzorger voel je je verantwoordelijk voor degene waarvoor je zorgt. Maar als iemand in het dagelijkse leven steeds meer hulp nodig heeft, krijg je vaak te maken met kosten voor vervangende mantelzorg en professionele hulp. Hoewel de zorg in Nederland goed geregeld is en er allerlei instanties bestaan die je kunnen helpen, is het zoeken naar de mogelijkheden een tijdrovende klus. Daarbij kunnen wij je helpen.
De financiële kant van het verhaal

Naast de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen en die zelf te betalen, kan vanuit verschillende regelingen zorg worden geregeld en gefinancierd. Dat gaat op basis van een zogenaamde indicatie. Dit is het besluit dat vaststelt op welke zorg je recht hebt. In Nederland zijn er verschillende mogelijkheden, onder andere vanuit de zorgverzekering (Zvw), gemeente (WMO) of rijksoverheid (Wlz). Iedereen in Nederland die zorg ontvangt vanuit de WMO of Wlz betaalt hiervoor een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Naast een eigen bijdrage blijft ook het eigen risico uit de zorgverzekering bestaan.

Iedereen in Nederland is volgens de wet verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Vanuit deze basisverzekering ben je niet alleen verzekerd voor je doktersrekeningen, maar ook voor thuiszorg in je eigen woning.

Wijkverpleegkundigen en artsen (bij ontslag uit het ziekenhuis na een opname) zijn verantwoordelijk voor het afgeven van de indicatie voor thuiszorg en je zorgverzekeraar draagt zorg voor de financiële uitvoering.

De WMO zorgt ervoor dat ook mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. Hiervoor hebben zij onder andere woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, dagbesteding en individuele begeleiding nodig. De WMO wordt geregeld door je gemeente. Zij zorgen voor zowel de indicatie als de financiële uitvoering.

De Wlz is er voor mensen die niet (meer) alleen kunnen wonen en de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met (vergevorderde) dementie of mensen met een chronische verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Deze mensen hebben vaak persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding nodig. Vaak bestaat de indruk dat een Wlz indicatie bedoeld is voor verblijf in een woon/zorginstelling, maar de Wlz heeft ook de mogelijkheid om die zorg thuis in te zetten. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) stelt hiervoor de indicatie vast en hun zorgkantoren regelen de financiële uitvoering.

Iedereen die zorgt ontvangt in Nederland betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning vanuit de WMO is voor 2022 vastgesteld op maximaal € 19,00 per maand. De eigen bijdrage voor de Wlz wordt berekend aan de hand van het inkomen en eigen vermogen. Ook wordt gekeken of het gaat om een zelfstandige woonsituatie (huur) of een instelling. Als u woont en zorg ontvangt in een particuliere instelling kan dit verwarring opleveren. Als de zorgbehoevende huur betaalt of een eigen woning heeft, betaalt hij of zij minder eigen bijdrage dan als hij/zij in een instelling woont.

De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Het eigen risico uit de zorgverzekering blijft bestaan naast een eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning vanuit de WMO of de Wlz.

Bij het CIZ kun je een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en beoordeelt op basis van objectieve criteria of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Die criteria volgen uit de wet, maar met een zorgvuldige persoonlijke benadering probeert het CIZ iedereen de zorg toe te kennen die bij hem past.

Als de indicatie eenmaal vaststaat, kun je kiezen hoe je de zorg wilt gaan organiseren, ontvangen en financieren. Welke afweging je maakt, hangt af van wat het beste bij jouw situatie past. We kunnen je daarin adviseren.

PGB (Persoonsgebonden Budget)

Wil je de zorg en ondersteuning graag zelf regelen en inkopen? Dan kun je een Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen. Daarbij bepaal je zelf welke zorgverleners je inzet en wanneer. Contracten, planning en aansturing zijn dan je eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je de administratie bijhoudt en je zelf de betalingsopdrachten via de SVB (Sociale Verzekeringsbank) regelt. De SVB betaalt de zorgverleners uit zodra zij je opdracht ontvangen.

BORG Raad in Zorg kan je helpen bij het aanvragen van een PGB, het vinden van de juiste zorgverleners, het invullen van de (standaard) contracten en het toesturen van alle informatie aan de juiste instanties. Daarnaast kunnen we je helpen bij het organiseren van een basisadministratie. En heb je nog vragen, zijn we altijd als een ‘vangnet’ aanwezig om je vooruit te helpen.

ZIN

Zorg In Natura (ZIN) is weer een andere manier om het te regelen. In dat geval bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar uit welke zorgorganisaties je een keuze kunt maken. Zij hebben contracten met diverse zorgverleners. De administratieve afwikkeling is in handen van de zorgorganisatie, die dat samen met de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar regelt.

Combinatie van PGB en ZIN

Een combinatie van persoonsgebonden budget en zorg in natura is ook mogelijk. Bijvoorbeeld als er verschillende soorten zorg nodig zijn. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor verpleging en persoonlijke verzorging vanuit zorg in natura en de verdere begeleiding via het PGB inkopen.

Ingewikkeld?

Jazeker! Juist omdat iedere situatie uniek is, is het vaak zoeken naar de juiste mogelijkheden. Als het je duizelt, kunnen wij van BORG Raad in de Zorg je helpen. Wij hebben vele jaren ervaring en weten de juiste weg te vinden. Dat voorkomt dat jij van loket naar loket wordt gestuurd, en van het kastje naar de muur.

Neem gerust contact op om met ons te sparren. We kunnen vast iets voor je betekenen.

Rust en balans voor mantelzorgers