Hulp voor helpers

Als mantelzorger ben je een schakel tussen het nog zelfstandig kunnen zijn en de ‘echte’ zorg. En dat werk wordt steeds belangrijker. Door de vergrijzing, het tekort aan zorgpersoneel en het beleid van de overheid moeten we elkaar steeds meer én vaker helpen. Je bent dus de olie die de machine draaiende moet houden.
Mantelzorger en haar moeder

Juist omdat er zoveel meer op de schouders van mantelzorgers terecht komt, is die zorg vaak veel complexer dan een keer boodschappen doen of een praatje maken. Zo zijn mantelzorgers de belangrijkste schakel naar een extern zorgnetwerk. Je bent niet alleen degene die het regelt, maar ook de ogen en de oren en de contactpersoon voor alle betrokken instanties en zorgverleners. Het opbouwen van zo’n zorgnetwerk is tijdrovend en misschien ook wel wat teveel gevraagd. Wij van BORG Raad in Zorg helpen je graag de wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen. Hoe? Dat is voor iedereen een persoonlijk verhaal en voor elke familie weer anders.

Hoe gaan wij te werk?

Na een eerste telefonisch contact maken we desgewenst een afspraak voor een intakegesprek. Dit duurt meestal een uur. Samen met jou brengen we dan de situatie in kaart en luisteren we naar jullie wensen op het gebied van zorg, begeleiding en/of mantelzorgondersteuning.

Tijdens het gesprek komen er allerlei vragen aan de orde. Bijvoorbeeld of ouders nog wel zelfstandig kunnen blijven wonen in het huis waar ze zo van houden of dat er toch naar alternatieven moet worden gezocht. Een ander voorbeeld is de verdeling van de mantelzorg. Als jij twee dagen de zorg voor vader op je kan nemen en een broer of zus ook, wat te doen met de overige dagen? En wat als de zorg zo nijpend is dat iedereen zich onder druk voelt gezet. Hoe los je dat dan op?

Na het intakegesprek zetten wij de mogelijkheden en oplossingen voor je op een rij. Daarbij zoeken we de balans in hoe jij als mantelzorger je taken draagbaar houdt. Dit plan op maat houdt uiteraard ook rekening met de wensen van degene die zorg nodig heeft. Natuurlijk hebben ook zij een stem in hoe de ondersteuning het beste kan worden ingevuld.

Hulptroepen

Veel mantelzorgers zijn vooral bezig met de zorg voor de mensen van wie ze houden en beseffen niet dat er wellicht veel meer hulp van buitenaf kan worden ingeroepen. BORG Raad in Zorg kan je daarbij helpen. Wij schakelen en overleggen met organisaties die voor jullie van belang zijn om je zorg en ondersteuning goed te organiseren. De juiste zorgaanbieders voor professionele thuiszorg, de casemanager, wijkverpleging, mantelzorgondersteuners en respijtzorg. We weten precies bij welk bureau we kunnen aankloppen voor het aanvragen van zorgindicaties bij gemeente of CIZ en ook hoe dan vervolgens de zorg te financieren. Daarnaast zijn we op de hoogte van relevante regels en wetgeving en weten hoe de hazen lopen.

Heb je behoefte om eens te sparren en te overleggen? Schakel dan nu Borg Raad in Zorg in!

Rust en Balans in zorgsituaties