Kleinschalige woon- en zorginitiatieven

BORG Raad in Zorg helpt particuliere,kleinschalige woon- en/of zorginitiatieven (waaronder dagbestedingen) bij de organisatie rondom het indicatietraject van nieuwe bewoners en bezoekers. Dat betekent meer tijd en aandacht voor de dagelijkse gang van zaken en de zorg.

Naar een kleinschalige zorginstelling

Nieuwe bewoners en bezoekers komen meestal vanuit een zelfstandige woonsituatie. De overstap naar wonen met meer zorg of zorg buitenshuis heeft vaak grote impact. Het zijn mensen die veelal afscheid moeten nemen van hun oude huis en leven. Behalve de emoties komt er ook veel geregel voor de familie aan te pas. Voor dat geregel kloppen zij vaak ook aan bij de nieuwe instelling.

In het geval van een kleinschalig wooninitiatief kan BORG Raad in de Zorg juist deze regelzaken overnemen. Daardoor is er meer tijd om de nieuwe bewoners welkom te heten en gastvrij te onthalen. Dit is fijn thuiskomen voor hen.

Wat kan BORG Raad in Zorg doen voor woon- en/of zorginitiatieven?

Wij kunnen de individuele nieuwe bewoners of bezoekers en hun mantelzorgers concreet helpen met de aanvraag van een nieuwe indicatie of het omzetten van bestaande indicaties (ZIN naar PGB, PGB naar ZIN of een combinatie van PGB en MPT). Ook kunnen we inzicht verschaffen in de financiële consequenties (waaronder de eigen bijdrage CAK). Vaak betekent dit voor de zorginstelling dat de (betaling van) de zorg eerder aan kan vangen. En het bespaart de nieuwe bewoner of bezoeker en diens mantelzorgers tijd en stress.

Los van de individuele indicatietrajecten kunnen we woon- en/of zorgorganisaties helpen met advies over/opzet van de cliëntadministratie, -registratie en -rapportage, advies over en realisatie van uitbreiding van het cliëntenbestand. Ook hebben wij ervaring met het opzetten van dagbesteding of andere zorgvorm op locatie.

Bewoners van serviceappartementen

Ook bewoners van een serviceappartement – veelal mensen op leeftijd – kunnen in de loop van de tijd meer zorg nodig hebben. BORG Raad in Zorg kan ook dan helpen bij het aanvragen van een indicatie. Daarnaast kunnen we de invulling van de zorgvraag en de financiering begeleiden.

Borg Raad in Zorg kan deze dienstverlening ook als algemene service aanbieden voor alle bewoners. Vaak hebben meerdere bewoners op dezelfde locatie zorgbehoeften. Dit biedt kansen voor samenwerking van zorgverleners en het optimaliseren van de zorg. BORG Raad in Zorg kan deze krachtenbundeling realiseren. Met de juiste inzet kunnen mensen langer genieten van zelfstandig wonen.

Rust en Balans in zorgsituaties