Mantelzorg en werk

BORG Raad in Zorg helpt ook bedrijven die hun medewerkers willen ondersteunen in de mantelzorg thuis. Steeds meer organisaties beseffen dat zorgen voor elkaar bij het leven hoort. Want wie werkt is ook een zoon of dochter, een vader of moeder. Het kan dus gebeuren dat je iemand in de nabije omgeving hebt waarvoor een periode intensiever gezorgd moet worden. Dit zet niet alleen de medewerker onder druk, maar ook de werkgever. BORG Raad in Zorg kan medewerkers en bedrijven ondersteunen om mantelzorg en werk goed te combineren. Dit helpt overbelasting van medewerkers en ziekteverzuim te voorkomen.
mantelzorg en werk

De situatie nu

Onderzoek wijst uit dat veel werkgevers onderschatten hoeveel mantelzorgers in hun bedrijf werken. Dat zijn er één op de vier om precies te zijn. Bijna ieder bedrijf heeft dus wel een mantelzorger als medewerker in dienst. En dat aantal is volgens onderzoek van Werk & Mantelzorg vaak twee keer zo groot als de werkgever zelf denkt.

En het aantal mantelzorgers blijft groeien. Door de vergrijzing en de toenemende krapte op de (zorg)arbeidsmarkt zijn er steeds meer thuiswonende ouderen die ondersteuning nodig hebben. Daarom zal de druk op werkende mantelzorgers de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Wat kan een werkgever doen?

Mantelzorg gaat de hele samenleving aan. Ook voor werkgevers is hier een taak weggelegd. Zij spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van mantelzorgers. In hoeverre is er ruimte voor mantelzorg in de organisatie? En hoe kunnen we dit in goede banen leiden? Gelukkig zien steeds meer organisaties het belang van een goede balans tussen werken en de zorgtaken van hun medewerkers.

Werkende mantelzorgers moeten veel ballen tegelijk in de lucht houden. De combinatie van werk, thuis en mantelzorgtaken blijkt zwaar, zeker op de langere termijn. Wat het lastiger maakt is dat veel medewerkers op hun werk niet vertellen dat ze ook mantelzorger zijn. Sommigen omdat ze werk en privé gescheiden willen houden, of bang zijn als ‘probleemgeval’ te worden gezien en zo hun carrière negatief beïnvloeden. Anderen denken dat ze geen hulp nodig hebben of dat hun leidinggevende toch niets kan doen.

Maak mantelzorg bespreekbaar!

Zodra een mantelzorger weet dat de werkgever bereid is mee te denken, dan is het gemakkelijker het gesprek aan te gaan met leidinggevende of collega’s. Zo kun je als werkgever de taken van een mantelzorger al verlichten. Gewoon door er aandacht aan te besteden. Via intranet, personeelsblad of nieuwsbrief en door het onderwerp mantelzorg mee te nemen in het functioneringsgesprek. Daardoor krijg je in beeld wie van je medewerkers ook mantelzorger is. Je kunt als manager of teamleider dan beter anticiperen op de signalen van stress of overbelasting. En de medewerker weet dat hij/zij aan de bel kan trekken als het nodig is. Alleen al deze steun kan daadwerkelijke overbelasting voorkomen en wellicht ook een ziekmelding.

Oplossingen op maat

Iedere medewerker is anders en dat geldt ook voor de situatie waarin hij of zij zit. Er bestaat daarom geen eenduidige oplossing voor het omgaan met mantelzorgers op de werkvloer. De een heeft alleen behoefte aan een luisterend oor en begrip, de ander is geholpen met flexibiliteit in werktijden. Soms is er meer nodig dan dat en kun je als organisatie bijvoorbeeld ook bijspringen om de de zorg thuis beter te regelen.

Wat kan BORG Raad in Zorg doen?

BORG Raad in Zorg biedt ondersteuning aan bedrijven die aandacht hebben voor mantelzorg. Wij geloven in maatwerk. In overleg met werkgevers en mantelzorgers kunnen we extra ondersteuning op de werkplek of de inzet van zorgverlof bespreken en invullen. Daarnaast kunnen we met onze gedegen persoonlijke zorgadviezen de organisatie voor het thuisfront regelen. Zorg en werk is dan overzichtelijk, ook voor de werkgever. Een win/win situatie, want niet alleen de zorgtaken van de mantelzorger zijn onder controle, ook het werk kan doorgaan. Met dank aan werkgevers bieden we zo zorg aan zorgers.

Rust en balans voor mantelzorgers