Respijtzorg

Mantelzorgen is hard werken. Het kost veel tijd en energie. Om overbelasting te voorkomen zorgen wij voor de zorgers. Van respijtzorg is sprake als de zorg tijdelijk volledig wordt overgenomen van de mantelzorger. Het doel is deze een adempauze te geven. Zo heb je de kans de batterij even op te laden en de focus weer naar het eigen leven te verleggen. Dankzij respijtzorg kun je de zorg voor je naaste langer dan volhouden.

Wanneer?

Door de zorg af en toe eens over te dragen, zou je bijvoorbeeld een weekend weg of een dagje uit kunnen plannen. Dit kan eenmalig, maar ook structureel georganiseerd worden, bijvoorbeeld elke week een dag of dagdeel.

Wie neemt de taken over?

Dat kunnen vrijwilligers, iemand uit de eigen omgeving of beroepskrachten zijn die de zorg even van je overnemen in huis. Ook extern zijn er mogelijkheden. Daarbij kun je denken aan dagbegeleiding buitenshuis of een plek in een logeerhuis voor langere of kortere tijd. De hulp van professionals en logeerzorg kunnen vanuit een indicatie worden ingezet.

We kijken niet alleen naar de situatie zoals die nu is, maar ook in de toekomst. Zo onderzoeken we graag preventief de mogelijkheden van zorg en wonen. Zo ben je beter voorbereid op ontwikkelingen die komen gaan.

Rust en Balans in zorgsituaties